Tag Archive for mezuniyet belgesi kayıp ilanı vermek

geçici mezuniyet belgesi ilanı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Erciyes Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesi şehir ve bölge planlama bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Gazi Üniversitesi eczacılık fakültesi eczacılık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitki koruma bölümünden 2000 yılında aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

geçici mezuniyet belgesi kayıp ilanı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Adıyaman Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Adıyaman Üniversistesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Adnan Menderes Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Afyon Kocatepe Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ahi Evran Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Akdeniz Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Aksaray Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Amasya Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi temel islam bilimleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Anadolu Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ankara Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ardahan Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Artvin Çoruh Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Balıkesir Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı dilleri ve edebiyatları bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Bartın Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Bartın Üniversitesi geçici Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi öğretmenliği bölümü mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Batman Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi çevre mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Bayburt Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi yönetim bilişim sistemleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi felsefe ve din bilimleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür İsim Soyisim
Bingöl Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi gıda hijyeni ve teknolojisi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Bitlis Eren Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Bozok Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Boğaziçi Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Celal Bayar Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel eğitim bölümü sınıf öğretmenliği geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Cumhuriyet Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi biyoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekoulu geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Çankırı Karatekin Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefebölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Çukurova Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Dicle Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Dokuz Eylül Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili ve edebiyatı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iç mimarlık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Düzce Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ege Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo televizyon ve sinema bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Erciyes Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi uçak mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Erzincan Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Fırat Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Galatasaray Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi siyaset bilimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Gazi Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi eğitim bilimleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Gaziantep Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi fiztoterapi ve rehabilitasyon bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Gaziosmanpaşa Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü biyoloji ana bilim dalı geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Gebze Teknik Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi endüstri mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Giresun Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Gümüşhane Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi fizik mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Hacettepe Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman dili ve edebiyatı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Hakkari Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Harran Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi resim bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Hitit Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi islam tarihi ve sanatları bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Iğdır Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi matematik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
İnönü Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eczacılık teknolojisi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
İstanbul Teknik Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
İstanbul Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kafkas Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi Eğitim Fkültesi matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Karabük Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Karabük Üniversitesi İşletme fakültesi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Karadeniz Teknik Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kastamonu Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kırıkkale Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik fakültesi elektrik elektronik mühendislği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kırklareli Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kırklareli Üniversitesi Tıp fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kilis 7 Aralık Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat fakültesi bahçe bitkileri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kocaeli Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Mardin Artuklu Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF işletme bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Marmara Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Marmara Üniversitesi Atatürk eğitim fakültesi özel eğitim bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak işletme fakültesi işletme bölümünden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Mersin Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Mersin Üniversitesi denizcilik fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi resim bölümünden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat fakültesi arkeoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Muş Alparslan Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Muş Alparslan Üniversitesi İletişim fakültesi gazetecilik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Namık Kemal Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu mühendislik fakültesi bilgisayar mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Bor MYO Bilgisayar teknolojileri bilgisayar programcılığı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi turizm işletmeciliği bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ordu Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Ordu Üniversitesi Eğitim fakültesi temel eğitim bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Orta Doğu Teknik Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik fakültesi havacılık ve uzay mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ekonometri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Pamukkale Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu gazetecilik ve habercilik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik bilimler bölümü ağız, diş ve çene radyolojisi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Sakarya Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve bilişim bilimleri fakültesi yazılım mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Selçuk Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Selçuk Üniversitesi Eğitim fakültesi türkçe ve sosyal bilimler eğitimi bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Siirt Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Siirt Üniversitesi Eğitim fakültesi sosyal bilimler ve türkçe eğitimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Sinop Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Süleyman Demirel Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi kamu hukuku bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Şırnak Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Şırnak Üniversitesi Mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Trakya Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Trakya Üniversitesi Eğitim fakültesi matematik öğretmenliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Tunceli Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Tunceli Üniversitesi Mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Uludağ Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Uludağ Üniversitesi Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Uşak Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Uşak Üniversitesi geçici Mimarlık Fakültesi iç mimarlık bölümü mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Yalova Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Yalova Üniversitesi Mühendislik fakültesi makine mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Yıldız Teknik Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim fakültesi bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Yüzüncü Yıl Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi iktisat bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim
Geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

geçici mezuniyet belgesi kayıp ilanıAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ankara Üniversitesi’nden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ankara Üniversitesinden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümünden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) beden eğitimi öğretmenliği bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Aksaray Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü (İngilizce) bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ardahan Üniversitesi Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Balıkesir Üniversitesi Altınoluk M.Y.O. geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu beden eğitimi öğretmenliği geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Batman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Bayburt Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık bölümü mezuniyet geçici belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Düzce Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Erzincan Üniversitesi Eiğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik – Bilgisayar bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyatetik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Fizik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Giresun Üniversitesi Denizcilik Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi peyzaj mimarlığı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Iğdır Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İnönü Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İzmir Bakırçay Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Bankacılık ve Finans bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültesi Seramik ve cam bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak elektrik – elektroniği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Necmettin Erbakan Adalet Meslek Yüksek Okulu Adalet bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film Animasyon bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim.. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sinema televizyon bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden almış olduğum geçici mezuniyet belgem (çıkış belgem) kaybolmuştur. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Milli Savunma Üniversitesi öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Munzur Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü geçici mezuniyet belgem kaybolmuştur. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi matematik ve fen bilimleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Manevi Danışmanlık ve Rehberlik bölümü geçici mezuniyetv belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu elektronik ve otomasyon bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soy isim

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi mühendislik – mimarlık fakültesi çevre mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Niğde Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Yüksekokulu büro hizmetleri ve sekreterlik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi gemi inşaatı ve gemi bilimleri fakültesi geçizi mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ordu Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi mühendislik fakültesi gıda mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

ODTÜ geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.İsim Soyisim

Ostim Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eczacılık fakültesi eczacılık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eczacılık teknolojisi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi felsefe ve din bilimleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Türk Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler fakültesi kültür ve iletişim bilimleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.İsim Soyisim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Yalova Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Yıldız Teknik Üniversitesi gemi inşaatı ve denizcilik fakültesi gemi inşaatı ve gemi makineleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi insan ve toplum bilimleri fakültesibilgi ve belge yönetimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi edebiyat fakültesi coğrafya bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Akev Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Anka Teknoloji Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi turizm ve otel işletmeciliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim.. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ayvansaray Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi mütercim tercümanlık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi sosyoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Beykoz Üniversitesi İşletme ve yönetim bilimleri fakültesi Uluslararası ticaret bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Biruni Üniversitesi mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi moleküler biyoloji ve genetik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Çankaya Üniversitesi Mühendislik fakültesi bilgisayar mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İletişim Bilimleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Işık Üniversitesi öğrenci Güzel Sanatlar Fakültesi görsel iletişim tasarımı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi medya ve iletişim bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme fakültesi ekonomi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bankacılık ve finans bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık bölümü Bilgisayar Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ekonomi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi sosyoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi sinema ve televizyon bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi endüstri ve sistem mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi fizik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Karatay Üniversitesi sosyal ve beşeri bilimler fakültesi sosyoloji bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Kapadokya Üniversitesi ağız ve diş sağlığı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Konya Gıda Tarım Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

MEF Üniversitesi eğitim fakültesi matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Özyeğin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Gemi Makineleri İşletme Programı geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Sanko Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

TED Üniversitesi fen edebiyat fakültesi matematik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Girişimcilik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj bölümü (İngilizce) geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Hemşirelik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Yaşar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Telekomünikasyon yazılım bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İhtisas Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisimgeçici mezuniyet belgesi kayıp ilanı

Muğla Meslek Yüksek Okulu Geçici Mezuniyet Diplomamı Kaybettim.Hükümsüzdür.

Geçici mezuniyet belgesi (MMYO) Muğla Meslek Yüksek Okulu

Kavram meslek yüksekokulundan aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür . Merve Ertuğrul

Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi mezunuyum. Geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden aldığım Geçici Mezuniyet Belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Seda Kuşoğlu

İstanbul Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim Hükümsüzdür.Aslı ADIGÜZEL

Akdeniz üniversitesi teknik bilimler meslek yüksek okulundan aldığım geçici mezuniyet belgesini kayıptır. Hükümsüzdür. Burak ÖREN

Ege üniversitesi ege meslek yüksek okulu sualtı teknolojileri bölümü , geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Nişantaşı Üniversitesinden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Gazi üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinden 2007 tarihinde almış olduğum geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür.Gökçe Yalçınkaya

Kafkas üniversitesinden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. Erdi turgut

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGEMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim hükümsüzdür.

Akdeniz Üniversitesi kamu yönetimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Gaziantep üniversitesinden aldığım Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hakan Filiz

İSTANBUL Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.Aslı ADIGÜZEL

Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Doğukan Olgay Ergün

Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulundan almış olduğum 09/06/2017 tarihli geçici mezuniyet belgesini kaybettim Hükümsüzdür.Leyla Nur TÜRKKOL

Nişantaşı Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bilgisayar bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Sevil Bölükbaş

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Kastamonu Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ümmühan Çam

Anadolu üniversitesi geçici mezuniyet belgesini kaybettim hükümsüzdür. Ferihan Çetinkaya

Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından verilmiş olan geçici mezuniyet belgemin aslını kaybettim. Hükümsüzdür. Asena HALAS

Harran üniversitesi inşaat mühendisliğinden aldığım geçici mezuniyet belgesini kaybettim. hükümsüzdür. muharrem aksoy

İstanbul Aydın Üniversitesinden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim Hükümsüzdür Damla Akarsu

İSTANBUL Üniversitesi Muhendislik Fakultesi Elektrik Elektronik Muhendisligi Bolumunden aldigim gecici mezuniyet belgesini kaybettim.Hukumsuzdur.Nergiz Aksoy

Trakya ünviversitesi tıp fakültesinden aldığım geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. OZAN ÖZLÜCAN

İstanbul Gedik Üniversitesinden aldigim geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.Ertuğrul Çoban

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür.

Gazi Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Serdar Çamdibi

Okan Üniversitesi Optisyenlik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Kırklareli Üniversitesi gecici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür.Sadike Metin

Biruni üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür.Eyüphan Ankaya

GAZİ Üniversitesi gecici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Muammer Guven

Kastamonu Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür.

31.08.1989 da Trakya Üniversitesi M.Y.O
dan yukarıdaki tarih de mezun oldum.Almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Murat Tahsin Ertürk

Dokuz Eylül Ünivarsitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. Esin Barmaksız

Akdeniz Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. İsim Soyisim

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1995 yılında almış olduğum Geçici Mezuniyet Belgesi’ni kaybettim. Hükümsüzdür. Murat Ünal

Trakya Üniversitesi Resim-iş öğretmenliği bölümünden aldığım yüksek lisans geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Ayşın Sal Oruç

İstanbul Kültür Üniversitesinden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Rana Yılmaz

Yüksek Öğretim Kurulu’ndan 06.02.2015’de verilen Almanya’daki Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg Hukuk Yüksek Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgemin aslı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Berrak Barutçu

Okan üniversitesi Geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

İ.Ü. geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Kadir Paskal

Aksaray Universitesi Gecici Mezuniyet Belgemi Kaybettim. Hukumsuzdur . Mine Ozgokce

Mustafa Kemal Üniversitesi’nden aldığım Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Özgür DURĞUN

Mehmet Akif Ersoy üniversitesinden aldığım Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Dilara Lale

geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden aldığım yüksek lisans geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. İdris Yücel

BEYKENT Üniversitesi Mühendislik Mümarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hamdi Melih Demir

Hacettepe Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi(Endodonti Doktora) kaybettim. Hükümsüzdür.

ANKARA Üniversitesi Kastamonu MYO geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Selma Cingöz

Ege Üniversitesinden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Kerem Bayar

MERSİN üniversitesinden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.Ramazan Topdanış

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GEÇİCİ MEZUNİYET BELGEMİ KAYBETTİM HÜKÜMSÜZDÜR ÖZGÜN AKSOY

İstanbul Gelişim üniversitesi mimarlık bölümünden aldığım Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Salih KÜÇÜKARSLAN

İSTANBUL Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür

Ispata Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mete Yılmaz.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi geçici mezuniyet belgemin aslını kaybettim. Hükümsüzdür.

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Ümit ERTAN

Selçuk Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Caner KÖKSAL

Okan üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür.

Süleyman Demirel Üniversitesinden aldığım Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Abdulkadir ACAR

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür.

Düzce Üniversitesi Geçici Mezuniyet belgemi kaybettim.Hükünsüzdür.Gülcan Kazan

Gelişim Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim.Hükümsüzdür. Selim Toprak

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GEÇİCİ MEZUNİYET BELGEMİ KAYBETTİM HÜKÜMSÜZDÜR MÜGE AŞIK

Mersin Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür Songül Nazlı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık bölümünden aldığım Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür.Salih Küçükarslan

Erzincan Üniversitesinden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Fırat Sönmez

Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. Mehmet Saygın Seyfioğlu

İstanbul Kültür üniversitesi Hukuk Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.Özden Şahin

Gazi Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. TEOMAN AKYAR

Geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Enes Yücel

Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.Kübra Gül Öztürk

Süleyman Demirel Üniversitesinden aldığım Geçici mezuniyet belgemin aslını kaybettim. Hükümsüzdür. Abdüsselam Mucur

Namık Kemal Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. ESRA TEKTAŞ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Şeyma Kaya Akkoç

NİŞANTAŞI Üniversistesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İlk ve Acil Yardım Bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Tayfun Acar

Geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. İlayda SEVEN

Nişantaşı üniversitesi Geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. Hüseyin deniz

Çukurova Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Erdal YILDIRIM

Gazi üniversitesi Geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammed Mustafa Topcu

Kırklareli Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür.Mustafa Güldüren

Ankara Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Seda Dedeoğlu (Oymak)

Erciyes Üniversitesinden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Adem Tatar

Bucak Hikmet Tolunay meslek yüksekokulu geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. Çağlar yanık

Ankara Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Hakan Dedeoğlu

Gürhan Aksoy isimli, 1955502004 öğrenci nolu geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür.

Gazi Ün. 401609 nolu Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür.Ferhat ŞAHİN

Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler ve İsletmecilik Yüksekokulu Geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. Derya Kancan

NİŞANTAŞI Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik bölümü geçici mezuniyet belgemi ve Kırklareli Üniversitesi öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Rojhat Büyüksu

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sayı:B.30.2.ATA.0.AK.72.01/289816 Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Marmara Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Aytunç Hacıalioğlu

Namık Kemal üniversitesi Malkara Myo geçici mezuniyet belgemi kaybettim.hukumsuzdur. Ersin EFE

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Argun AKSOY

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinden almış bulunduğum geçici mezuniyet belgesinin aslı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Gökhan Demircioğlu

iü fen fakültesi fizik bölümü ve fen bilimleri enstitüsü fizik öğretmenliği geçici mezuniyet belgelerimi kaybettim, hükümsüzdür. Sebiha Akdemir

Erzincan ünüversitesi (kemalye hacı ali akın meslek yüksek okulu) aldığım geçici Mezuniyet belgemi kakaybettim Hükümsüzdür.Rupel Koyuncu

GELİŞİM Üniversitesi’nden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.Nuh Can

Isparta Süleyman Demirel üniversitesinden aldığım Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. GÜZİN SERBEST

Ankara Üniversitesi Sosyoloji lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgelerimi kaybettim. Hükümsüzdür. Taner Demir

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Nişantaşı M.Y.O dan almış olduğum geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Burak DEĞİRMENCİ

Namık Kemal Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür.

KIRKLARELİ Üniversitesi Lüleburgaz M.Y.O Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Yunus Emre KURT

DÜZCE Üniversitesi Düzce M.Y.O. Elektronik Teknolojisi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Adnan Alper

İstanbul gelişim üniversitesinden aldığım Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Yusuf mert yalçın

Ankara Üniversitesi fen bilim yüksek lisans ve doktora geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür

Trakya üniversitesinden aldıgım geçici mezuniyet belgemi kaybetdim.Hükümsüzdür

Aksaray Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulundan 2012 yılında mezun oldum. İsmim Sercan Akbaş. Geçici mezuniyet belgemi kaybettim, hükümsüzdür.

İstanbul Kültür Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. Ecehan Erdoğan

İstanbul bilim üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Yüce Mermi Türk

Akdeniz üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden aldığım geçici mezuniyet belge mi kaybettim hükümsüzdür. Sinan Doğan

Marmara üniversitesi zihin engelliler öğretmenliği bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Mediha Ünal

Biruni Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür. Kübra Akman

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİNDEN Aldığım GEÇİCİ MEZUNİYET BELGEMi kaybettim. Hükümsüzdür. Figen İvdil

Geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Trakya Üniversitesi Geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür.

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi\’nden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Berker Abdurrahman Gonca

Kırklareli üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür.Murat elçeoğlu

Bitlis eren üniversitesinden almış olduğum geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür

İstanbul universitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Figen Kayabaş

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Berat Çoban

KIRKLARELİ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Veysel Kaya

Trakya Üniv. Edirne MYO Tektil bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. Ulaş Biçer

Nişantaşı Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür.

Erzincan üniversitesinden aldığım geçici mezuniyet belgesini kayıp ettim.Hükümsüzdür.

Mustafa Kemal Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim Hükümsüzdür Yağmur Erdoğan

Marmara Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Vahika ACERCE DEMİRTAŞ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Fatma Elif Ergür

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden almış olduğum Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Düzce Üniversitesinden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim Hükümsüzdür. Alpcan Aydın

Geçici mezuniyet belgemi ve geçici transkriptimi kaybettim . Hükümsüzdür. Rahime Çevik

Akdeniz üniversitesi gecici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. ismail kaçmen

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Bahriye Kara

Mimar Sinan Guzel Sanatlar Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Özge Gündem

Trakya Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.Chousein Chousein

Erzincan Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mahmut Gül

Gaziantep Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Müzeyyen Yavuz

Gedik Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. İbrahim GÜVEN

Haliç Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür Fikri Başaran

Kırklareli üniversitesi sosyal bilimler meslek yüksek okulu geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür

İstek Belde Anadolu Lisesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Sena Yazıcı

Bucak HTMYO geçici mezuniyet diplomamı kaybettim.Hükümsüzdür.Anıl GÜNDÜZ

Tobb Etü’den aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. Murat Osman BİLGİÇ

Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesinden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür

Namık Kemal Üniversitesinden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim Hükümsüzdür Mücahit Çalkaya

Atatürk Üniversitesi Sağlık bilimleri fakültesinden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. Gülendam Yazıcıoğlu

MARMARA Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Halil Uz

İSTANBUL Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Nazlı Deniz Akbulut (Yavaş)

İSTANBUL Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Dilara Olcar (Çevik)

Erciyes Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Ekim Ulaş Işıklı

Beykent Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi, nüfus cüzdanımı ve transkriptimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Gazi Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi, Gloucestershire yüksek lisans diplomamı ve YÖK denklik belgemi kaybettim, hükümsüzdür. CEMİL ÇİLOĞLU

Ege üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Zeynep KEPEZ

Çanakkale onsekiz mart üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. Saruhan ıştın

Süleyman Demirel üniversitesi orman fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. Zeynep Gürdal

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET ve TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN ALMIŞ OLDUĞUM GEÇİCİ MEZUNİYET BELGEMİ KAYBETTİM HÜKÜMSÜZDÜR. NİLHAN ÇINAR ÇİÇEK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan Ata Bolayır

ACIBADEM Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim, hükümsüzdür. Seda Nur Çimen

Erzincan üniversitesi eğitim fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. Mehmet Reşat yıldız

DÜZCE üniversitesinden aldığım Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Adem Muhammet ZENGİN

Biruni Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Nisanur Çelik

Kastamonu Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim.Hükümsüzdür.

Hacettepe Üniversitesi YL Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Fatma Mahperi Hekimoğlu

Marmara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü MIS bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Serdar Türedi

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim, hükümsüzdür. Zeynep Müftüoğlu

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden almış olduğum geçici mezuniyet belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.Şükran Kızılkaya

Erciyes Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim, hükümsüzdür. Melike ATICI

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden aldığım Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

BEYKENT Üniversitesi Lojistik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Emre Altuntaş

SDÜ TEF Yapı Öğretmenliği Bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Giresun üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim Hükümsüzdür

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinden aldigim geçici mezuniyet belgem kayıp. Hükümsüzdür.

Marmara üniversitesi hukuk fakültesinden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Musa Kaya

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 06.08.2002 tarihinde almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Ankara Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. Emine Selcen (GÖKDEMİR) DARÇIN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim Hükümsüzdür. Alican Kunt

Geçici mezuniyet belgemi kaybettim

ATAŞEHİR Adıgüzel M.Y.O. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Esra Nur Apaydın

GİRESUN Üniversitesi Eynesi Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Kevser Merve Civil

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler ENstitüsü Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür.
Öğrenci No: 110770004
Diploma No: 10

ACIBADEM Üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür. İlknur Bayram

Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden aldığım geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden almış olduğum geçici mezuniyet belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Kazım Gökhan Atman

BOZOK Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür. Duygu Soylu

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İrem Civelek

kocaeli üniversitesi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Hüseyin TUGAN

Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduğuma dair almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Emine Baştemur

Dokuz Eylül Hukuk Fakültesinden aldığım geçici mezuniyet belgesi aslını kaybettim. Hükümsüzdür.Muhammet Zakir Camuzcu

Süleyman Demirel Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.Kemal Aksu

OKAN Üniversitesi M.Y.O Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür. Çağlanur TAŞTAN

Gaziantep Üniversitesi Nizip MYO Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim Hükümsüzdür. Ayşegül TEMEL

İstanbul Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim hükümsüzdür. Rozli Mazon

İSTANBUL Kavram M.Y.O. Çocuk Gelişimi bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Büşra Ayaz

İSTANBUL Kemerburgaz üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Fatma Karslıoğlu

TRAKYA Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür. Hilal Türk

Selçuk Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. GİZEM KALEBEK