Tag Archive for kayıp çıkış belgesi ilanı

geçici mezuniyet belgesi kayıp ilanı

Gazi Üniversitesi Eğitim fakültesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. İsim soyisim

Marmara Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi iktisat bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür isim soyisim

Kocaeli Üniversitesi’nden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. isim soyisim

Beykent Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul üniversitesi mühendislik fakültesi elektronik mühendisliği bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. isim soyisim

Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. 2010 yılında aldığım Uluslararası İlişkiler bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim soyisim

İstanbul Gelişim Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ege Üniversitesi İktisat bölümünden almış olduğum geçici mezuniyet belgesini kaybettim hükümsüzdür. İsim Soyisim

Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman meslek yüksek okulu ikinci öğretim restorasyon bölümüne ait geçici mezuniyet belgem kaybolmuştur hükümsüzdür. İsim soyisim

Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent M.Y.O. geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim soyisim

Düzce Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. isim soyisim

Atatürk Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. İsim soyisim

İstanbul Bilim Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür isim soyisim

Ankara Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim soyisim

Hitit Üniversitesi MYO geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür isim soyisim

Marmara Üniversitesi çıkış belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.İsim Soyisim

Süleyman Demirel Üniversitesi’nden almış olduğum çıkış belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Üniversite çıkış belgemi kaybettim hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi çıkış belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Gelişim Üniversitesi çıkış belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Kafkas Üniversitesi’nden aldığım çıkış belgem kaybolmuştur. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Marmara Üniversitesi çıkış belgem kaybolmuştur. Hükümsüzdür isim soyisim

Muğla Üniversitesi’nden aldığım geçici mezuniyet belgem kaybolmuştur. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulu Hemşirelik bölümü çıkış belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksdek okulu beslenme ve diyetetik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür isim soyisim

Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksek Okulu geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Iğdır Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden 13.02.2012 yılında almış olduğum çıkış belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisi geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür isim soyisim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Üniversitesi çıkış belgemi kaybettim hükümsüzdür isim soyisim

Marmara Üniversitesinden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür isim soyisim

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Yüksek okulu Hemşirelik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. İsim Soyisim

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden aldığım çıkış belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Üniversitesi Ekonometri bölümü yüksek lisans geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Marmara Üniversitesi’ne ait geçici lisans mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür isim soyisim

İstanbul Üniversitesi Matematik Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans 2008- 2009 tarihli geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür isim soyisim

Divriği Nuri Demirdağ Meslek Yüksek Okulu geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden aldığım diploma yerine kullandığım geçici çıkış belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. İsim Soyisim

P.A.Ü. geçici mezuniyet belgemin aslı kaybolmuştur hükümsüzdür isim soyisim

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden aldığım çıkış belgemi kaybettim hükümsüzdür isim sosyisim

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim hükümsüzdür. İsim Soyisim

İstanbul Kültür Üniversitesi (Mühendislik ve Mimarlık Fakultesi) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden  almış olduğum 05.08.2009 gün ve 394 MK diploma belge numaralı geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Yerine diploma alacağımdan hükümsüzdür. İsim Soyisim